Mời bạn cùng tôi về thăm vườn cây chè (trà) cổ thụ hơn 30 năm tuổi của các sư phụ chùa linh quy pháp ấn ở Bảo lộc Lâm Đồng, mình quả là bất ngờ vì vườn chè cổ thụ rộng bao la bát ngát và thực sự là một vườn chè rất quý hiếm. bản thân vườn chè (trà) cổ thụ nó quý vì dược tính và chất dinh dưỡng có trong búp trà, hấp thụ tinh túy của đất trời. Và đặc biệt là không khí, thời tiết ở đó rất là thoải mái, dễ chịu. Nếu bạn là một người mê trà, về với Linh Quy Pháp Ấn, khám phá vườn chè bảo lộc là một trải nghiệm khó quên !

5 views
Posted on 13/07/2020 by Long Trần

You may also like

Chè Bắc Thái Nguyên Được Sản Xuất Như Thế Nào?
Posted on 13/07/2020 by Long Trần
Chè Bắc Thái Nguyên Là một trong những danh chè của Việt Nam, Video ...
5 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *