Video Các Chủ Đề Về Trà

2 videos found
Chè Bắc Thái Nguyên Được Sản Xuất Như Thế Nào?
//
5 views
Chè Bắc Thái Nguyên Là một trong những danh chè của Việt Nam, Video ...
Khám Phá Vườn Chè Cổ Thụ Tại Cổng Trời Linh Quy Pháp Ấn
//
5 views
Mời bạn cùng tôi về thăm vườn cây chè (trà) cổ thụ hơn 30 năm tuổi của ...
0/5 (0 Reviews)