Video Các Chủ Đề Về Trà

← All Categories

Chè Bắc Thái Nguyên Được Sản Xuất Như Thế Nào?
Posted on 13/07/2020 by Long Trần
Chè Bắc Thái Nguyên Là một trong những danh chè của Việt Nam, Video ...
5 views
Khám Phá Vườn Chè Cổ Thụ Tại Cổng Trời Linh Quy Pháp Ấn
Posted on 13/07/2020 by Long Trần
Mời bạn cùng tôi về thăm vườn cây chè (trà) cổ thụ hơn 30 năm tuổi của ...
5 views
0/5 (0 Reviews)