← All Categories

Chè Tiên Cổ Thụ – Thưởng Thức Loại Trà Siêu Hiếm!
Posted on 13/07/2020 by Long Trần
Ở video lần trước, trên đường trở về từ Chiêu Lầu Thi mình đã giới [...]
1275 views
Chè Cổ Thụ Suối Giàng Yên Bái – Kí Sự Chè Cổ Thụ – Tập 5
Posted on 13/07/2020 by Long Trần
Khám phá chè cổ thụ Suối Giàng, Yên Bái Hôm này mình sẽ dẫn các bạn đi [...]
2949 views
Chè Cổ Thụ Của Người H’Mông – Kí Sự Chè Cổ Thụ – Tập 4
Posted on 13/07/2020 by Long Trần
Chè cổ thụ của người H'Mông có gì đặc biệt? Trong chuyến đi lần này [...]
13 views
Chè Cổ Thụ Hà Giang Ở Cao Nguyên Đá Đồng Văn – Kí Sự Chè Cổ Thụ – Tập 3
Posted on 13/07/2020 by Long Trần
Chè cổ thụ Hà Giang còn len lỏi xuất hiện ở những vùng có điều kiện [...]
10 views
Chè Tiên Hà Giang – Kí Sự Chè Cổ Thụ – Tập 2
Posted on 13/07/2020 by Long Trần
Chè tiên là một giống shan tuyết vô cùng đặc biệt ở Hà Giang, lý do vì [...]
1662 views
Chè Shan Tuyết Hà Giang – Kí Sự Chè Cổ Thụ – Tập 1
Posted on 13/07/2020 by Long Trần
Chè shan tuyết Hà Giang là một trong những giống cây chè shan tuyết [...]
1689 views