Những giống trà Oolong khác nhau với những điều kiện chăm sóc khác nhau sẽ cho ra những hương vị trà khác nhau. Lộc Tân Cương sẽ cùng các bạn khám phá sự khác biệt của chúng.

Posted on 19/07/2021 by Long Trần
6 views

You may also like

So Sánh Hương Vị Của Các Loại Trà THÁI NGUYÊN
Posted on 19/07/2021 by Long Trần
Cùng là trà Thái Nguyên nhưng dựa vào quy cách thu hái trà, thì sẽ ta ...
12 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.